Co se povedlo


Investiční akce

 • Rekonstrukce domu s pečovatelskou službou, nové malometrážní byty pro seniory
 • Zateplení škol a školek
 • Výstavba vodovodu na Hemžích
 • Rekonstrukce dětského oddělení městské knihovny
 • Pořízení nové skluzavky na koupališti
 • Revitalizace parkovací plochy u zámku
 • Výkupy a příprava stavebních pozemků pro výstavbu na Vostelčicích
 • Oprava mariánského sloupu

Sociální oblast
 • Za děti do 6-ti let se neplatí poplatek za svoz domovního odpadu
 • Zřízení a podpora senior dopravy
 • Podpora mateřských center
 • Výborná práce terénního pracovníka pro sociálně potřebné občany

Kulturní akce
 • Choceňská univerzita volného času
 • Oceňování významných osobností - Mistr Choceňský
 • Na kole dětem. Projekt na podporu onkologicky nemocných dětí
 • Oslavy 790 let města Chocně
 • Podpora všech zájmových spolků

Sport
 • Podpora sportovních klubů a údržba sportovišť
 • Provozování volnočasových hřišť včetně jejich údržby
 • Podpora sportovních akcí v rámci jednotlivých klubů

Připraveno:
 • Revitalizace veřejného prostranství u nádraží ČD
 • Rekonstrukce obřadní síně na městském úřadě
 • Revitalizace objektu č.p. 217 - Klub seniorů