Zpět

Mgr. Tomáš Bek

Datum narození
5. 3. 1955
Dosažené vzdělání

vysokoškolské na FTVS a Přírodovědné fakultě UK v Praze, obor TV – Geografie

Zaměstnání

Celou svoji profesní kariéru jsem spojil s výukou středoškolské mládeže v našem městě – současný název zařízení  OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň - ve vystudovaném oboru. Stěžejní mojí snahou, bylo a je, nejrůznějšími formami seznamovat studenty s širokým spektrem pohybových a sportovních aktivit. Hlavně je přesvědčit o nutnosti jejich pravidelného zařazování do osobního životního stylu. V neposlední řadě je vést, mimo jiné, k pokoře a slušnosti.

Co mě baví

Po více než 20 letech spolu s kolegy stále ještě vymýšlet a připravovat náplň dětského kempu „Sportovní akademie Mapeto“, budování a rekonstrukce chalupy v podhůří Orlických hor, kde se líbí i malému stádu oveček, cestování na asijský kontinent a rekreační sport.

Proč kandiduji

V období 2006 – 2010 jsem byl členem zastupitelstva, kde jsem inicioval výstavbu nových sportovních a dětských hřišť pro neregistrované sportovce, školy a mládež. To se s výraznou pomocí Mgr. Pavla Brokeše podařilo. V právě končícím volebním období jsem byl členem Rady města, kde jsem měl mimo jiné na starost grantovou problematiku města. V té se podařilo zvýšit přísun peněz do sportu a kultury  o více než milion korun a zabezpečit jejich průhlednější a spravedlivější rozdělování mezi téměř 90 subjektů města.  Moje angažovanost na postupné a nutné rekonstrukci našeho koupaliště nebyla úspěšná v tom rozsahu, jaký jsem si představoval, ale přesto více než čtyřmilionová investice je jasně viditelná.  Chceme-li, aby toto zařízení mohlo konkurovat obdobným ve srovnatelně velkých městech, bude nutné v technické oblasti i vybavenosti zajistit v dalších letech podstatně vyšší částku.  Také se zasadím o změnu v systému parkování a podpořím všechny rozumné změny, které město Choceň přiblíží k významnějším městům okresu a kraje.