Zpět

Ing. Martin Filip

Datum narození
9.3.1966
Zaměstnání
Pracuji v provozním oddělení Správy tratí Pardubice Oblastního ředitelství Hradec Králové. Mám na starosti železniční přejezdy v rámci Pardubického kraje po stránce dokumentace, údržby, přípravy a realizace opravných prací a staveb i z hlediska bezpečnosti a dopravního značení (mimořádné události, uzavírky, objížďky). Jednám a spolupracuji se správci pozemních komunikací, s obcemi, s pracovníky odborů dopravy, s Policií ČR. Další mojí odpovědností jsou zkušební jízdy železničních vozidel, chemická údržba zeleně na tratích a v železničních stanicích, defektoskopická měření a další činnosti týkající se správy majetku Oblastního ředitelství Hradec Králové.
 
Dosažené vzdělání

1988 – 1992 
Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně - obor Konstrukce a dopravní stavby

2005    
Autorizace v oboru dopravní stavby

2014 – 2017                        
Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové - obor Náboženská výchova
 
Co mě baví?                         
Literatura, hudba, divadlo, film, cyklistika, turistika, letadla a letectví, železniční doprava - železniční vozidla, automobily, chvíle strávené s dětmi, společné výlety, práce na zahradě.
 
Proč kandiduji?
Mám rád naše město. Vzhledem ke své profesi chci přispět ke zlepšení dopravní situace a bezpečnosti ve městě, ke zkvalitnění dopravní obslužnosti.  Vážím si dobrých vztahů mezi lidmi a rád bych přispěl k odstraňování vzájemné lhostejnosti. Jako otec početné rodiny ctím hodnoty rodiny a považuji je za základ naší společnosti a její budoucnosti. Vážím si našich starších spoluobčanů pro jejich zkušenosti i za všechnu jejich odvedenou práci.