Zpět

doc. PhDr. Jiří Kopecký, PhD.

Datum narození
12. 10. 1978
Vzdělání a zaměstnání:

Po maturitě na vysokomýstském gymnáziujsem studoval obor hudební věda v Olomouci a v Brně. Od roku 2005 pedagogicky působím na Katedře muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Absolvoval jsem studijní pobyty v USA a v Německu, pravidelně přednáším na univerzitách na Slovensku, v Polsku, Německu, Francii, Švýcarsku av Irsku.

Vyučoval jsem na pardubické konzervatoři předměty hudební pedagogika a psychologie.

V letech 2012–2017 jsem byl ředitelem Základní umělecké školy v Chocni. Vedu choceňský komorní sbor Cantus. S manželkou Vladislavou vychováváme dvě děti.

Proč kandiduji?
Do aktivní komunální politiky vstupuji na základě zkušenosti s vedením ZUŠ Choceň a komunikace s jejím zřizovatelem. Věřím v mimořádný potenciál vzdělávání, včetně mimoškolních aktivit. Choceň však nepečuje o tyto oblasti, jak je nutné, a sama si tím uzavírá cesty k dalšímu rozvoji; školám chybí prostory, adekvátní vybavení, které se musí neustále obnovovat. Dobře fungující vzdělávací systém pozitivně vstupuje do širšího kulturního dění, pořádá festivaly, vernisáže a oživuje další instituce (např. knihovnu,muzeum, divadlo). Řada omezení je dána Pardubickým krajem a Choceň se nesmí bát vyvíjet jednání na krajské úrovni. Politika nás žene do názorových konfrontací, pokud však zvládneme udržet nervy na uzdě, budeme respektovat jednací řády a obyčejné slušné chování, vyhneme se zdlouhavým jednáním a odkladům při jednání zastupitelstva.