Zpět

Ing. Kamil Kubíček

Datum narození
8. 12. 1978
Zaměstnání
Pracuji jako zeměměřič ve firmě Geodézie Česká Třebová s.r.o., kde se zabývám zakázkami především v oblasti  inženýrské geodézie a kartografie - vytyčování a zaměřování staveb, tvorbou  geometrických plánů apod.
 
Dosažené vzdělání

1999 - 2004
studium v magisterském studijním programu Geodézie a kartografie na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně.
 
Co mě baví?
Práce je mým koníčkem. Nechci jí ale obětovat vše, proto si rád odpočinu hrou se svými dvěma syny, prací na zahradě nebo si lehce zasportuji při hře florbalu nebo stolního tenisu. V zimě jezdím lyžovat především po českých lyžařských střediscích. 
 
Proč kandiduji?
Mě a mojí rodinu zajímají kulturní a sportovní akce ve městě. Rád bych podpořil jejich rozvoj pro dospělé i ty nejmenší. Zasadil bych se o co nejrychlejší vytvoření dostatku volných stavebních parcel ve městě pro občany, kteří zde chtějí stavět a bydlet.

Z hlediska své profese bych se zasadil o pasportizaci, majetkové a pozemkové vypořádání především pod městskými komunikacemi a chodníky, aby byly pozemky pod nimi ve vlastnictví města a tomu odpovídající daně se platili opravdu jen ze skutečně zastavěných zpevněných ploch, což může znamenat poměrně vysokou úsporu městských financí.