Zpět

Mgr. Aleš Vích

Datum narození
31. 12. 1982
Zaměstnání

Jsem zaměstnancem u soukromé firmy zabývající se výrobou, prodejem a dodáváním stavebních materiálů z EPS. Zastávám pozici obchodního ředitele a na této působím od roku 2016. Hlavní náplní mé pozice je koordinace a odpovědnost za implementaci a rozvoj obchodní a prodejní strategie společnosti, realizace obchodní politiky a využití interních zdrojů. Starám se o strategické řízení a ovlivňování vývojových a inovačních procesů. Reprezentuji společnost při vytváření a udržování obchodních vztahů a jednání s novými i stávajícími partnery. Mám v kompetenci vedení a kontrolu zaměstnanců – obchodních zástupců, rozdělování úkolů a následnou kontrolu jejich plnění. Součástí je i motivace a hodnocení těchto zaměstnanců.
 
Dosažené vzdělání

2002 – 2008 Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci – Aplikovaná tělesná výchova
1998 – 2002 Střední průmyslová škola strojnická v Hradci Králové
       
Co mě baví
                          

Mezi oblíbené aktivity a sporty, které rád provozuji patří.  Lední a in-line hokej, lyžování, potápění, tenis, badminton, cykloturistika a vodní turistika. Velice rád cestuji, poznávám nové země a lidi. Ve volných chvílích si rád najdu čas na kvalitní film, ačkoli v poslední době se mi tato příležitost příliš nenaskytuje, vzhledem k tomu, že mým současným úplně největší „koníčkem“ je rodina.
 
Proč kandiduji

V komunální politice chci prosazovat slušnost, otevřenost a spravedlnost. Mým cílem je dosáhnout, aby občané Chocně žili v krásném, čistém, kulturně atraktivním a bezpečném městě s přátelskou atmosférou, ve městě vstřícném nejenom k našim občanům, ale také ke všem jeho návštěvníkům.
Chci podporovat nejen investiční činnosti, směřující k vybudování optimální infrastruktury města, tak aby měli dlouhodobou vizi, ale také vyjádřím významnou podporou spolkové činnosti a sportovním aktivitám pro všechny věkové kategorie našich občanů.
Rád bych přispěl ke zlepšení komunikace a informovanosti mezi vedením města a občany, například s využitím moderních technologií.
Budu podporovat rozmanité kulturní aktivity subjektů, působících pro občany v našem městě.
V našem městě chci podporovat rozvoj cestovního ruchu, mj. je jistě možné více využít potenciál řeky Tiché Orlice, vzhledem k vodácké turistice – vybudování a podpora vodáckého tábořiště. 
Samozřejmostí je podpora škol a školských zařízení působících na území našeho města, směřující k zajištění optimálních podmínek pro výchovu a vzdělávání jejich žáků.  Na našich školách budu prosazovat vytvoření zázemí pro pestrou výuku tělesné výchovy, včetně možnosti celoročního plaveckého výcviku nebo zimního bruslení. 
Představoval bych si lepší využitelnost všech sportovišť v našem městě, příkladem za všechny, využití Zimního stadionu i v letních měsících – investice do in-line hokejové plochy.
Udělám vše pro to, aby mladí lidé měli v našem městě pracovní uplatnění, a to podporou podnikání choceňských i ostatních firem, které zaměstnávají naše občany.
V neposlední řadě mně nebude lhostejný život našich seniorů, a proto bych chtěl přispět k zajištění možností hodnotné náplně jejich života. Budu aktivně prosazovat potřebnou péči o velmi staré nebo sociálně vyčleněné občany našeho města. 
Mojí snahou bude dosáhnout stavu, kdy naše město bude vnímáno jako jedno ze zajímavých míst Východočeského, potažmo Pardubického kraje, s pestrým kulturním životem a příjemným prostředím pro život.