VOLEBNÍ PROGRAM


 
Rozvoj města a životní prostředí
 1. Připravíme a podpoříme výkup pozemků pro výstavbu domů.
 2. Prosadíme změnu systému třídění odpadu a připravíme město na zákaz skládkování po roce 2024.
 3. Zahájíme veřejnou diskuzi o využití volného prostoru Na Herzánce.
 4. Budeme přispívat na obnovu historických památek.
 5. Podpoříme další rozvoj infrastruktury v integrovaných obcích (např. ve spolupráci s VAK Jablonné nad Orlicí a obcí Újezd u Chocně připravíme a zrealizujeme projekt propojení vodovodu z Chocně do Plchůvek).
 6. Zrealizujeme rekonstrukci obřadní síně na radnici.
 7. Budeme pokračovat v systematické péči o zeleň (výsadba a obnova alejí atd.).
 8. Vybudujeme veřejné toalety v budově zámku a na hřbitově.
 9. Podpoříme údržbu rybníků v majetku města a nákup zemědělské a lesní půdy.
 10. Odložíme prodej pozemků na Tocháčkově kopci do doby, než se projeví vliv nově realizovaného obchodního centra na Lhotách.
   
Finance a řízení města
 1. Budeme sestavovat zodpovědný rozpočet s ohledem na realizované akce.
 2. Nadále budeme preferovat investiční projekty s maximálním využitím dotací.
 3. Chceme přispět ke zrychlení přípravných řízení investičních projektů, usilujeme o funkční spolupráci s koaličními partnery a nastolení vstřícné politické atmosféry.
 4. Najdeme úspory v provozních nákladech města a zahájíme tvorbu finanční rezervy.
 
Rodina, senioři a sociální oblast
 1. Prosadíme výstavbu startovacích a seniorských bytů.
 2. Podpoříme terénní pečovatelskou a ošetřovatelskou službu.
 3. Budeme podporovat rodinná a mateřská centra.
 4. Podpoříme domácí hospicovou péči.
 5. Budeme pokračovat v terénní sociální práci pro vyloučené občany.
 
Vzdělávání, kultura a sport
 1. Budeme podporovat všechny mateřské a základní školy.
 2. Získáme nové prostory pro žáky základní umělecké školy (při zachování učeben na zámku adaptujeme pro účely ZUŠ Choceň nevyužité prostory sokolovny v Krawcově ulici).
 3. Vyhodnotíme modernizaci dětského oddělení městské knihovny a podpoříme další získávání malých čtenářů (ve spolupráci se školami dojde k zintenzívnění rozvoje čtenářské gramotnosti).
 4. Budeme nadále podporovat hasiče, sportovní a zájmové kluby a jejich práci s mládeží.
 5. Podpoříme nové i stávající kulturní akce
 6. Zaměříme se na větší využitelnost a udržitelnost sportovišť (celoroční využitelnost některých sportovišť, víceúčelová sportoviště).
 7. Připravíme a zahájíme kompletní rekonstrukci zimního stadionu.
 
Komunikace a cestovní ruch
 1. Zmodernizujeme a zatraktivníme Choceňský zpravodaj a městské webové stránky.
 2. Zrekonstruujeme technické zázemí restaurace Panský dům a prověříme možnosti zřízení choceňského městského minipivovaru.
 3. V součinnosti se zainteresovanými městy přispějeme k rozvoji vodní turistiky na řece Tichá Orlice (k řešení se nabízí i otázka vodáckého tábořiště).
 4. Budeme pokračovat ve spolupráci s Regionem Orlicko-Třebovsko na rozšiřování a zkvalitňování projektu „Cyklostezky“.
 5. Budeme pokračovat v propagaci města samostatnými akcemi i v koordinaci s destinační společností Orlické hory a Podorlicko.
 6. Navážeme další přeshraniční spolupráci s polskými „krajany“ z Przemyšle.
 
Doprava
 1. Budeme pokračovat v opravách silnic a chodníků v součinnosti se správci inženýrských sítí.
 2. Budeme řešit parkování v sídlištních oblastech (vhodné umístění parkovacích ploch na základě expertíz a šetrně vůči životnímu prostředí).