VOLEBNÍ PROGRAM

Rozvoj města a životní prostředí
 • Zaměříme se na další rozvoj ploch bydlení v rodinných i bytových domech, s důrazem na zeleň a parkování
 • Systematicky budeme pečovat o majetek a historické památky, zpřístupníme zvonici
 • Péče o zeleň a lesy bude prováděna s ohledem na aktuální ekologické výzvy, podpoříme udržení vody v krajině
 • Budeme vytvářet ekologicky úsporné projekty a opatření pro snižováné energetické náročnosti městkých budov, dle aktuálních technologických možností
 • Zaměříme se na snižování odpadů a nákladů na jejich likvidaci, podpoříme osvětu, jednoduché a férové účtování za jejich sběr, zkulturníme sběrná místa
 • Připravíme město i na horší bezpečnostní doby, podpříme vznik kamerového systému v exponovaných místech a městskou policii
 • Volnočasové zóny
Finance a řízení města
 • Budeme sestavovat zodpovědné rozpočty.
 • Budeme preferovat investiční projekty s maximálním využitím dotací.
 • Chceme přispět ke zrychlení přípravných řízení investičních projektů, usilujeme o funkční spolupráci s koaličními partnery a nastolení vstřícné politické atmosféry.
 • Najdeme úspory v provozních nákladech města, připravíme rozpočet pro horší časy.
 • Budeme budovat příjmovou složku rozpočtu města (nájemní bydlení).

Rodina, senioři a sociální oblast
 • Zpracujeme pro Choceň chybějící koncepční dokumenty, které budou zaměřeny na téma sociálních a navazujících služeb s akcentem na podporu rodin.
 • Budeme pokračovat v terénní sociální práci a zřídíme v Chocni chybějící služby pro občany v tíživé životní situaci (potravinová banka, sociální šatník, sociální sprcha).
 • Podpoříme navýšení kapacit terénních služeb pro seniory a zdravotně znevýhodněné osoby (ošetřovatelská, pečovatelská a hospicová péče).

Vzdělávání, kultura a sport
 • Podpoříme všechny mateřské a základní školy; vedle technického zabezpečení budov se zaměříme i na kvalitu vzdělávání a budeme usilovat o stabilní zajištění pozice školního psychologa.
 • Budeme podporovat neziskové organizace a jejich práci s mládeží. Jsme za spravedlivé dělení příspěvků na jejich provoz.
 • Naší prioritou zůstává řešení nedostatku výukových prostor pro ZUŠ Choceň.
 • Dobré fungování kultury musí využívat na maximum místní infrastrukturu (KZM, IC, spolky atd.) a respektovat rovné podmínky pro zajišťování doprovodných akcí.

Komunikace a cestovní ruch
 • Podpoříme komunikaci směrem k občanům - komunikaci moderními kanály (informační videa), sociální sítě, Choceňský zpravodaj.
 • V součinnosti se zainteresovanými městy přispějeme k rozvoji vodní turistiky na řece Tichá Orlice (k řešení se nabízí i otázka vodáckého tábořiště).
 • Budeme pokračovat ve spolupráci s Regionem Orlicko-Třebovsko na rozšiřování a zkvalitňování projektu „Cyklostezky“ - rozvoj dalších cyklostezek (Kosořín, Běstovice, Újezd), obnova cyklostezky Choceň - Ústí nad Orlicí.
 • Zřídíme servise pointy na cyklostezkách (drobné nářadí k opravě kola).

Podpora podnikání
 • Podpoříme začínající podnikatele (co-working, podnikatelská akademie, mentoring, podpora sdílení a networkingu, workshopy na odborná témata: sociální sítě, marketing, finance, technologie, on-line, ...).
 • Podpoříme mladé talenty na základních a středních školách (soutěž o podnikatelský záměr).
 • Podpoříme choceňské talenty formou street artového-festivalu (umění v ulicích).