Volby 2022

Vážení spoluobčané,

doba, v které se nacházíme, není jednoduchá a výzvy, před kterými stojíme, jsou velké. Energetická krize, inflace, uprchlická vlna, válka na Ukrajině, kovid, nedostupnost bydlení pro mladé. S plným vědomím těchto těžkostí jsme sestavili volební program a kandidátní listinu KDU-ČSL a chceme se ucházet o vedení našeho města.

Jsem moc ráda, že lidé, kteří jsou ochotni pro město pracovat, jsou odborníky v různých oblastech a hodnotově zakotvení lidé.

Přicházíme se slušnou politikou, korektním jednáním, transparentností a zájmem o vaše potřeby.

Dorazte k volbám a dejte nám svůj hlas.

     Anežka PavlišováZde si můžete přečíst rozhovor se mnou
 
Mgr. Anežka Pavlišová
projektová manažerka, zakladatelka mateřského centra Kamínek
Ing. Jan Svatoš
Vedoucí investic a rozpočtu, MZE
doc. PhDr. Jiří Kopecký PhD.
Vedoucí katedry muzikologie FF UP v Olomouci
Ing. Ludmila Barborková
Finanční analytička, Kamínek - centrum pro rodinu, z.s., místopředsedkyně
Bc. Daniel Bek
marketingový ředitel
Ing. Pavel Pavliš
elektroinženýr
Bc. Michal Marek
tajemník přestupkové komise města Choceň
Mgr. Petr Skalický
správce sboru
Bc. Vlasta Marková
učitelka MŠ
Dagmar Dykastová
důchodkyně
Jan Čipera
zlatník, stříbrník, klenotník
Vlasta Štanclová
ekonomka, účetní
Věra Luxová
zastupitelka města Chocně


 
Rozvoj města a životní prostředí
 • Zaměříme se na další rozvoj ploch bydlení v rodinných i bytových domech, s důrazem na zeleň a parkování
 • Budeme systematicky pečovat o majetek a historické památky
 • O zeleň a lesy budeme pečovat s ohledem na rekreační funkci a aktuální ekologické výzvy, podpoříme udržení vody v krajině
 • Snížíme energetickou náročnost městkých budov dle aktuálních technologických možností (zateplení, solární panely)
 • Zaměříme se na snižování odpadů a nákladů na jejich likvidaci, podpoříme osvětu, jednoduché a férové účtování za jejich sběr, zkulturníme sběrná místa
 • Připravíme město i na horší bezpečnostní doby, podpoříme vznik kamerového systému v exponovaných místech a budeme hledat možnosti zajištění služeb městské policie
 • Ve spolupráci s veřejností navrhneme a vytvoříme nové volnočasové zóny (grilovací a pikniková místa, cvičební prvky pro seniory a další)
>> Bytové domy
>> Startovací byty
>> Zeteplení
​>> Grilovací a pikniková místa

 

Finance a řízení města
 • Budeme sestavovat zodpovědné rozpočty 
 • Budeme preferovat investiční projekty s maximálním využitím dotací
 • Najdeme úspory v provozních nákladech města, připravíme rozpočet pro horší časy
 • Budeme aktivně hledat možnosti růstu příjmové složky rozpočtu města
 • Zajistíme energetického manažera pro nákup energií pro město a poradenství pro veřejnost
>> Vyrovnaný rozpočet
>> Energetický manažer
>> Dotace
>> Panský dům
Rodina, senioři a sociální oblast
 • Zpracujeme pro Choceň chybějící koncepční dokumenty k oblasti sociálních a navazujících služeb s akcentem na podporu rodin
 • Budeme pokračovat v terénní sociální práci a zřídíme v Chocni chybějící služby pro občany v tíživé životní situaci (potravinová banka, sociální šatník, sociální sprcha)
 • Podpoříme navýšení kapacit terénních služeb pro seniory a zdravotně znevýhodněné osoby (ošetřovatelská, pečovatelská a hospicová péče)
>> Pečovatelská služba
>> Hospicová péče
>> Potravinová banka
>> Sociální sprcha

 
Vzdělávání, kultura a sport
 • V základních školách a mateřských školkách se zaměříme na kvalitu vzdělávání a zajistíme stabilní financování pozice školního psychologa
 • Budeme podporovat neziskové organizace, sportovní kluby a jejich práci s mládeží. Příspěvky na jejich provoz budeme spravedlivě dělit a pomůžeme jim s managementem dotací.
 • Navýšíme kapacitu výukových prostor pro ZUŠ Choceň o nové prostory v Panském domě
 • Pro pořádání kulturních akcí pomůžeme lépe využít místní zázemí
 • Na otužovacích místech u řeky umístíme malá dřevěná podia pro převléknutí a odpočinek
>> Školní psycholog
>> ZUŠ Choceň
>> Podpora sportovních klubů
>> Podpora spolků

 
Komunikace a cestovní ruch
 • Budeme dbát na efektivní komunikaci mezi městem a občany
 • Zvýšíme prostupnost města pro bezpečnou cyklodopravu
 • Budeme pokračovat ve spolupráci s Regionem Orlicko-Třebovsko na rozšiřování a zkvalitňování projektu „Cyklostezky“ - rozvoj dalších cyklostezek, obnova cyklostezky Choceň - Ústí nad Orlicí
 • V součinnosti se zainteresovanými městy přispějeme k rozvoji vodní turistiky na řece Tichá Orlice, navrhneme zřízení tábořiště
 • Zřídíme servis pointy na cyklostezkách (drobné nářadí na opravu kola)
 • Zatraktivníme turistické cíle - zajistíme zpřístupnění zvonice a zrealizujeme rekonstrukci Doskočilovy vyhlídky v Pelinách, vysadíme třešňovou alej na procházkové trase podél náhonu
>> Cyklo-servis pointy
>> Zpřístupnění zvonice
>> Vodácké tábořiště
>> Setkání s veřejností
>> Doskočilova vyhlídka v Pelinách

 
Podpora podnikání a aktivity
 • Podpoříme začínající podnikatele (co-working, podnikatelská akademie, mentoring, podpora sdílení a networkingu, workshopy na odborná témata: sociální sítě, marketing, finance, technologie..) 
 • Chceme podpořit podnikavost a angažovanost na základních a středních školách: zorganizujeme soutěž o podnikatelský záměr a veřejně prospěšnou aktivitu
 • Podpoříme choceňské umělecké talenty vytvořením street artového-festivalu (umění v ulicích)
>> Podnikatelská akademie
>> Co-working
>> Soutěž
>> Umění v ulicích
 Spolupráce
 • Soutěžit chceme jen do voleb, dál už jen SPOLUPRACOVAT
 • Chceme naslouchat lidem, propojovat a využívat potenciál všech, kdo pro choceňáky a naše město pracují nebo pracovat chtějí
 • Využijeme v praxi naše zkušenosti s komunitním plánováním
 • Budeme usilovat o funkční spolupráci s koaličními partnery a nastolení vstřícné politické atmosféry
 
​​